Dzień Weterana Służby Granicznej

See the source image

Dziś jest Dzień Weterana Służby Granicznej, święto ustanowione w 1986 r. Data upamiętania utworzenie 13 września 1945 Wojsk Ochrony Pogranicza, formację wojskową powołaną do ochrony granic Polski. Po przemianach ustrojowych WOP został rozformowany w 1991 r., a w to miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym.

Z tej okazji pragnę złożyć wyrazy podziękowania, wdzięczności i uznania wszystkim Weteranom Służby Granicznej, którzy swoje lata poświęcili ochronie naszych granic. Dziękuję za poświęcenie, trud i wysiłek.