Bezpłatne spotkania informacyjne nt. Funduszy Unijnych 3 sierpnia w Olsztynie Ełku, Elblagu . Zapraszam !

Spotkania „Środa z funduszami” organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odbędą się 3 sierpnia 2016 roku.

Podczas bezpłatnych wydarzeń prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców.

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/7830-sierpniowe-srody-z-unijnymi-funduszami