ENEFICJENCI NA START – KONKURSY RUSZAJĄ

Konkursy ruszają! Zapraszam do lektury

Pod koniec sierpnia samorząd województwa ogłosi kolejne duże konkursy z nowego regionalnego programu. Beneficjenci mogą już się przygotowywać do składania dokumentów.

Na cyfrową dostępność informacji sektora publicznego i wysoką jakość e-usług publicznych samorząd przeznaczył w konkursie ponad 13 mln zł. Środki te mogą być przeznaczone między innymi na rozwój usług i aplikacji w zakresie e-administracji, w tym elektronicznych zamówień publicznych, bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony prywatności. Konkurs jest przeznaczony dla samorządów terytorialnych i ich jednostek, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i rynku pracy, jednostek naukowych i uczelni.

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/7838-beneficjenci-na-start-konkursy-ruszaja-2