Dofinansowanie przedszkoli w Ostródzie i gminie Gietrzwałd

Dziasiaj tj. 12 października br. zostało podpisanych 5 umów na dofinansowanie projektów: „Przedszkole TWOJA NIANIA w Ostródzie – utworzenie 50 miejsc przedszkolnych na terenie miasta Ostródy”, „Smyki na dobry start”, „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompleksową opiekę przedszkolną”, „Przedszkole otwarte dla każdego”, „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Gietrzwałd”.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014–2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej). W sumie w konkursie zarząd województwa wybrał do dofinansowania 24 projekty na łączną kwotę 12 mln złotych.