Wieś Przykop-otwarcie świetlicy

Przykop to miejscowość w gminie Purda. Witacz wywołuje uśmiech na twarzy😀. Mieszkańcy, na czele z Panią Bożeną Ślubowską Soltys wsi, są bardzo energiczni i serdeczni. Usłyszymy jeszcze o tej niezwykłej miejscowości. Dziś mieszkańcy otworzyli świetlicę, a w koljnych planach -wioska tematyczna, bazar z lokalnymi wyborami i dziedzictwo lasu. Jest potencjał, są pomysły do zrealizowania, tylko działać! Brawo! 😊

” Budowa świetlicy wiejskiej w Przykopie “- została współfinansowana ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 300 000,00 zł. Działanie – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.