“EDUKACJA – WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSPÓLNY SUKCES”

Pierwsza konferencja dla nauczycieli z gminy Orzysz, zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Dziękuję Panu Burmistrzowi za inicjatywę i zaproszenie.