INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Uczelnia w swojej strategii stawia na kształcenie praktyczne, ukierunkowane na potrzeby rynku pracy. W trakcie uroczystości wręczyłam byłemu prorektorowi Uczelni prof. dr hab. Januszowi M. Małłek Odznakę Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Spotkała mnie również miła niespodzianka – otrzymałam z rąk prof. dr hab. Rektora Adama Sosnowskiego wyróżnienie – Copernicusa, Przyjaciela Uczelni. Studentom życzyłam rozwijania pasji, zainteresowań i realizacji planów, a Uczelni dalszych sukcesów i rozwoju.