JUBILEUSZ 25 – LECIA PARAFII PW. MM OSTROBRAMSKIEJ

06.09. Niedziela – Jubileusz 25 – lecia Parafii pw. MM Ostrobramskiej w Piszu, połączony z aktem wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła, a także wprowadzeniem relikwii św. Siostry Faustyny. Mszę św. koncelebrował Jego Ekscelencja ks. biskup Jerzy Mazur.