OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA DLA MŁODZIEŻY W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

Nasze województwo będzie gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady dla Młodzieży w Sportach Halowych. 11 sportów będzie rozgrywanych w 8 miastach. Organizatorem Olimpiady będzie Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu. Oficjalne otwarcie olimpiady 2 maja! Dziś uczestniczyłam w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym W – MFS. Dziękuję za owocną współpracę.