Zapraszam przedsiębiorców na spotkanie dotyczące Funduszy Europejskich.

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/9387-o-funduszach-europejskich-dla-przedsiebiorcow