ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 23.10.2015 r. Przyjęliśmy projekt porozumienia dot. Realizacji przedsięwzięć z trybie pozakonkursowym projektów ze strategii “Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”. Strategia będzie realizowana przez 14 samorządów województwa Warmińsko – Mazurskiego: gmina Miejska Giżycko, gmina Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Ryn, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Węgorzewo, Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mikołajki, Powiat Giżycki, Gmina Mrągowo, Gmina Pozezdrze, Gmina Ruciane- Nida, Powiat Piski. Planowane przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym to: 1. Mazurska Pętla Rowerowa, 2. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich, 3. Masterplan dla WJM – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizacje infrastruktury wodno – ściekowej, 4. 7 cudów Mazur, 5. Promocja gospodarcza Mazur poprzez zintegrowane działania przedsiębiorców turystycznych w ramach regionalnego systemu Mazurskich Kart Turystycznych Sailpass wraz z serwisem rezerwacyjno – sprzedażowym. Ponadto przyjęto, że komplementarne do nich przedsięwzięcia:
1. Cyfrowe Mazury,
2. Mazurskie Centra Ekologii, Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego,
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zagrożonych chorobami zakaźnymi, w szczególności przenoszonymi przez kleszcze, na obszarze WJM oraz podniesienie standardów leczenia chorób zakaźnych poprzez rozbudowę Oddziałów Zakaźnych Szpitali Powiatowych w Piszu i Giżycku w celu poprawy warunków leczenia pacjentów z terenu WJM i całego województwa Warmińsko – Mazurskiego.
4. Mazurska Szkoła pod żaglami.