Dziękuję

Szanowni Państwo,

Tak jak obiecałam i do czego się zobowiązałam będę z pełnym zaangażowaniem pracować na rzecz naszego regionu. Podczas kampanii upewniliście mnie, co jest dla Was najważniejsze. To będą moje priorytety.
Zachęcam do kontaktu ze mną. Zawsze będę wspierać inicjatywy służące naszym powiatom (piski, szczycieński, nidzicki, mrągowski, giżycki) i całemu województwu.
Dziękuję za ogromne wsparcie i oddane na mnie głosy.

Z wyrazami szacunku,
Wioletta Śląska-Zyśk

Pożyczki dla kobiet

Fundusz pożyczkowy dla kobiet nowym instrumentem wsparcia

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia fundusz pożyczkowy dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczące tego instrumentu.

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/node/22213

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2014

Festiwal jest wydarzeniem obowiązkowym dla wszystkich osób, zajmujących się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej, budowaniem potencjału swojego samorządu oraz szeroko pojętą promocją gospodarczą.

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję – zwłaszcza gospodarczą – jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.

Dotychczas odbyły się trzy edycje festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza, w Elblągu oraz w Ełku. Były to pierwsze tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur porusza kluczowe zagadnienia związane z promocją gospodarczą w skali miasta, gminy i regionu, aktywnego poszukiwania i pozyskiwania inwestorów, a także współpracy z nimi.

Podczas tegorocznej edycji, która 27 i 28 listopada odbędzie się w Działdowie, podjęte zostaną najważniejsze tematy związane z organizacją efektywnych struktur ds. promocji gospodarczej i przyciągania inwestycji, wzajemnego zrozumienia potrzeb na linii inwestor – samorządy oraz skutecznego budowania dobrego klimatu inwestycyjnego w samorządach.

Nierozłącznym elementem Festiwalu będą prezentacje dobrych praktyk w zakresie przyciągania i obsługi inwestora, które są cennym źródłem inspiracji i wymiany doświadczeń. Tegoroczne warsztaty pomogą w nawiązywaniu kontaktów oraz prowadzeniu dialogu i negocjacji z inwestorami (m.in. pod kątem biznesowego savoir-vire i różnic kulturowych w kontaktach z inwestorem), a także pomogą w przygotowaniu się do wizyty inwestora.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego PRO Warmia i Mazury 2014. Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, prowadzonej przez samorządy regionu.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Festiwal jest organizowany w ramach projektu ,,Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, finansowanego ze środków Regionalnego Prograu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Więcej informacji na temat festiwalu znajdziecie Państwo na stronie www.festiwalpromocji.pl.

Zagłosuj w wyborach samorządowych KAŻDY POWÓD JEST WAŻNY!

Już za kilka dni wybory samorządowe. Pamiętaj, że każdy powód, aby iść do urny wyborczej i zagłosować jest ważny.

Wybierane przez Ciebie władze gminy, powiatu i województwa decydują w sprawach, na których Ci zależy, np. o szkołach i przedszkolach, przychodniach i szpitalach, drogach, bezpieczeństwie w twojej okolicy, domach kultury, bibliotekach i muzeach.

Nie pozwól, by inni decydowali za Ciebie. Przyłącz się do akcji KAŻDY POWÓD JEST WAŻNY, której pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos, Masz Wybór.

Więcej informacji na stronie internetowej Masz Głos Masz Wybór.

“Bieg Niepodległosci w Piszu”

Zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu piskiego do wzięcia udziału w biegu ulicami miasta “Niepodlegli Biegają”. Do pokonania będzie ok. 3,5 km (zaliczając wszystkie cztery piskie ronda). Bieg będzie rekreacyjny, zwartą grupą. Każdy kto pokona wyznaczona trasę otrzyma pamiątkowy medal. Zbiórka biegaczy o godz. 11.00 w centrum Pisza.

X Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki

Dziś w Orzyszu od godz. 19 trwa Gala X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki. Trwa wręczanie nagród laureatom. W programie jeszcze: prezentacja wierszy i recital Mirosława Czyżykiewicza. Jestem dumna, że w powiecie piskim odbywają się konkursy poetyckie o randze krajowej. W czerwcu br. w przepięknej Leśniczówce Pranie odbył się X Konkurs Recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego “O Złote Pióro Watermana”. Dziś poetycko świętujemy w Orzyszu.

Konkurs dla przedsiębiorców – dotacje inwestycyjne

Zachęcam mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zapoznania się z naporem wniosków ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach konkursu nr 02/14/1.1.7 z zakresu : Osi Priorytetowej – 1 – Przedsiębiorczość. Do wsparcia przewidziane są następujące typy projektów: dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację i ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany organizacyjne / procesowe lub produktowe.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

“Mazury za pół ceny”

To już kolejny rok akcji “Mazury za pół ceny”. Pracowałam nad projektem w pierwszym i drugim roku “promocji”. Cieszy mnie, że przedsięwzięcie jest kontynuowane. Nasze Mazury są piękne i atrakcyjne również jesienią i zimą. Zachęcajmy do włączania się do akcji i promujmy Mazury!
IMG_48570905821748

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu

16 października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu gościł Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej prof. UW dr hab. Jacek Męcina. Pan Minister spotkał się z dyrekcją i pracownikami. Była to okazja do wymiany doświadczeń związanych ze zmieniona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spotkanie było merytoryczne i przebiegało w miłej atmosferze.

ŚRODKI NA WSPARCIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW

16 października w hotelu Roś w Piszu odbyła się konferencja dedykowana przedsiębiorcom pn. ŚRODKI NA ROZWÓJ I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW. W spotkaniu uczestniczyło około 90 firm z powiatu piskiego. Pracodawcy mogli zapoznać się z nową Strategią Województwa Warmińsko-mazurskiego (projekt), dowiedzieć się jakie środki na rozwój firm są lub będą w najbliższym czasie dostępne. Prelegentami byli: Zbigniew Włodkowski; Poseł na Sejm RP, prof. UW dr hab. Jacek Męcina; Jerzy Bujok- Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Jan Bombosz – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Olszynie; Mariola Stefaniak – Dyrektor Doradztwa i Szkoleń w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Piotr Burczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i moja osoba. Moje wystąpienie dotyczyło wsparcia urzędu pracy . Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z prezentacją poniżej.

Ciekawym nowym instrumentem wsparcia pracodawców jakim dysponuje urząd pracy jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Przez najbliższe dwa lata środki z KFS przeznaczone są na działania związane z kształceniem pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia. Mikroprzedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników, może liczyć na całkowite pokrycie wydatków na szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy czy też specjalistyczne badania lekarskie. Pozostałe firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 % poniesionych kosztów. Pracodawca rocznie na swoje lub pracownika szkolenia będzie mógł otrzymać wsparcie aż do 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Jest to nowa oferta urzędu pracy, z której warto skorzystać.

Prezentacja: Powiatowy Urząd Pracy – Przyjazny Urząd

Download (PPTX, 2.01MB)