Dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty należy składać do 10 czerwca 2015.

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 grudnia 2014 roku.

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy Projektu „MultiSport” oraz Wspierania organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Wnioski na dofinansowanie wskazanych powyżej zadań należy składać do 10 czerwca 2015 roku.

Szczegóły na stronie: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1636221.html