“EKONOMIA SPOŁECZNA – NOWA PERSPEKTYWA, NOWE WYZWANIA”

22 maja 2015 r. w Olsztynie, odbyła się konferencja pt. “Ekonomia społeczna – nowa perspektywa, nowe wyzwania”, organizowana w ramach III  Warmińsko – Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną – wojewódzkiego wydarzenia, skierowanego do przedsiębiorstw społecznych i podmiotów działających w obszarze rynku pracy.

Podczas konferencji wręczone zostały certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej – “Zakup prospołeczny”. Raz jeszcze gratuluję wyróżnionym!