PROGRAM DOTACYJNY “KULTURA DOSTĘPNA”

Zapraszam do udziału w programie dotacyjnym „Kultura Dostępna”.

Wnioski – od 30 kwietnia do 1 czerwca br. – składać mogą m.in. państwowe

i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne i 

niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły

i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację zadań skoncentrowanych

na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury ze względu

na niepełnosprawność i/lub osób z miejscowości pozbawionych bezpośredniego

dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury, w szczególności:

1) organizacji kompleksowej oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej

(stworzonej od podstaw lub będącej modyfikacją oferty dotychczasowej), dostępnej

w siedzibie wnioskodawcy lub w miejscach ważnych dla kultury narodowej;

2) działań poza stałą siedzibą wnioskodawcy, uwzględniających mobilność oferty, w tym

przeniesienie oferty kulturalnej do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego

dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury;

3) organizacji wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z kompleksowej

oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich

jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej);

4) kompleksowych zadań łączących wszystkie bądź wybrane spośród działań określonych w pkt. 1-3.

 

Dofinansowanie może wynosić do 90% wartości projektu. Zachęcam do skorzystania z programu.

 

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/minister-malgorzata-omilanowska-oglosila-program-dotacyjny-bdquokultura-dostepnardquo-5464.php