XVII WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY

W dniu dzisiejszym (15.05.2015 r.) rozpoczęto XVII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny, którym towarzyszyć będzie hasło „Rodzina Drogowskazem Życia”. To ważna inicjatywa, służąca wsparciu i kreowaniu pozytywnych postaw rodzicielskich.

To kim jesteśmy, jak odnosimy się do innych ludzi, do swoich bliskich, w jaki sposób okazujemy uczucia ma swój początek w rodzinie. To ona jest pierwszą i niezastąpioną szkołą postaw i wartości.