Skansen w Olsztynku:)

Historia Skansenu w Olsztynku to po trosze “zaklęta w pigułce” historia tych ziem i ludzi je zamieszkujących.  Uczestniczyłam w uroczystości oddania do użytkowania XIX wiecznej zagrody z translokowaną chałupą ze wsi Królewo. Budynek przybliża epizod osadnictwa holenderskiego, które od połowy XVIII wieku znacznie rozwinęło się na terenach obecnego Powiśla. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego docenia, ratuje i zachowuje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Dzisiejsza inwestycja (ponad 1,1 mln zł) została sfinansowana ze środków naszego Samorządu.

   

XIV Gala Konkursu Godni Naśladowania.

Wyróżniliśmy Organizację, Pozarządowca, Samorząd, Podmiot Dialogu, Inicjatywę, Animatora Społecznego, Produkt Ekonomii Społecznej, Inicjatywę Międzynarodową, Grupę Młodzieżową. W tegorocznej edycji wpłynęło aż 67 zgłoszeń. Takie uroczystości to doskonała okazja do promocji animatorów, społeczników, instytucji, wolontariuszy i samorządów. Brawo dla wszystkich wyróżnionych ! Dzięki Wam społeczeństwo Warmii i Mazur i nasz region rośnie w siłę.