Tropem Żołnierzy Wyklętych

Tropem Wilczym. Bieg Żolnierzy Wyklętych 1 marca w Piszu. Piękna uroczystość. Dopisała pogoda i uczestnicy. Dziękuje wszystkim, którzy pobiegli aby uczcić Bohaterów . Szczególna słowa uznania dla Organizatorów przedsięwzięcia. Gratuluje doskonałego pomysłu i profesjonalnego przygotowania biegu.

 

DROGA NAD KANAŁ ELBLĄSKI W DALSZEJ ROZBUDOWIE

Kolejny fragment drogi nr 527 doczeka się modernizacji. Po oddanym latem odcinku Rychliki-Jelonki przyszła kolej na odcinek Rychliki-Kwietniewo. Koszt prac szacowany jest na 13,6 mln zł, a większość funduszy ma pochodzić z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia-Mazury na lata 2007-2013. Porozumienie w sprawie wspólnego finansowania inwestycji podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/3918-droga-nad-kanal-elblaski-w-dalszej-rozbudowie

CO DALEJ Z LOTNISKIEM?

Zaledwie 10 miesięcy zostało na dokończenie jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie – portu lotniczego w Szymanach pod Szczytnem. Budowane za ponad 200 milionów złotych lotnisko dla Warmii, Mazur a także Podlasia musi powstać do końca roku, bo inaczej przepadnie unijna dotacja. I na razie prace budowlane toczą się zgodnie z harmonogramem.

http://olsztyn.tvp.pl/19019196/co-dalej-z-lotniskiem-raport-z-placu-budowy

GALA ARCHITEKTURY PROWINCJONALNEJ *****S I BUDOWNICTWA

12 lutego 2015 roku w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Architektury Prowincjonalnej i Budownictwa Regionu Warmii i Mazur, zorganizowana przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Architektów RP oraz Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa RP. Podczas uroczystości wyłoniono najlepsze projekty wykonane i zrealizowane przez wielobranżowe zespoły projektowe i firmy budowlane regionu Warmii i Mazur.

Kapituła złożona z architektów i inżynierów przyznała złote, srebrne i brązowe „Baby z Olsztyna” autorom najciekawszych projektów z regionu.

Wyróżnienia w dwóch kategoriach otrzymał architekt Piotr Olszak z Pisza.

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję za upiększanie krajobrazu architektonicznego Warmii i Mazur. 

GALA SPORTOWA KĘTRZYN 2015

Dnia 12 lutego 2015 roku w Kętrzynie odbyła się uroczysta Gala Plebiscytu Najpopularniejszego Sportowca Kętrzyna, Trenera i Wydarzenia Sportowego Roku. Serdecznie gratuluję wyróżnionym tego wieczoru sportowcom i trenerom jak również wszystkim nominowanym. Było mi niezmiernie miło uczestniczyć w tak pięknie i profesjonalnie przygotowanej uroczystości. 

„POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR”

Dnia 12 lutego 2015 roku odbyła się konferencja upowszechniająca innowacyjny projekt „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”. Poruszone zostały tematy dotyczące działań skierowanych do młodzieży dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto zaznaczyć, iż w województwie warmińsko – mazurskim wdrożono wiele projektów dotyczących młodzieży, obejmujących obszary tematyczne takie jak edukacja, rynek pracy czy integracja społeczna. Ciekawostką jest, iż od początku okresu programowania 2007 – 2013 dzięki środkom europejskim w województwie warmińsko – mazurskim wsparto ponad 100 tysięcy osób w wieku 15 – 24 lata.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

 „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez Papieża Św. Jana Pawła II. Data ta skłania do refleksji nad istotą choroby oraz cierpiącymi, potrzebującymi  pomocy.

11 lutego odwiedziłam chore dzieci na oddziale onkologicznym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Widząc uśmiech dzieci rzeczywiście świat się uśmiechał.

Skorzystałam również z zaproszenia dyrekcji Samodzielnego Publicznego  Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

W obu tych placówkach dzień ten obchodzony był szczególnie. W szpitalu przy ul. Jagiellońskiej odbyła się msza święta, arcybiskup Edmund Piszcz udzielił błogosławieństwa chorym i wsparł dobrym słowem. Ponadto w godzinach wieczornych odbył się koncert chóru Medici Pro Musica pod tytułem „Muzyka na receptę”.

Od personelu Szpitala Dziecięcego usłyszałam, iż tam Dzień Chorego obchodzony jest codziennie. Słowa  te bardzo mnie  cieszą.  Leczenie farmakologiczne jest ważnym elementem rekonwalescencji, jednak uśmiech, wsparcie i pozytywna atmosfera są równie istotne w powrocie do zdrowia.

Życzę wszystkim chorym siły, wiary i szybkiego  powrotu do zdrowia.

 

KONKURS NA DOFINANSOWANIE ŚWIETLIC DLA DZIECIAKÓW

Konkurs na dofinansowanie świetlic. Burmistrzowie, wojtowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, do dzieła!

Gminy i organizacje prowadzące świetlice, mogą ubiegać się o 40 tys. zł na wyposażenie, wyjazdy, imprezy edukacyjne, a nawet dodatkowe posiłki.

Zgłoszenia należy składać do 20 marca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie.

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do dofinansowania w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje w 2015 roku przyznać 20 jednorazowych dotacji po 40 tys. zł.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/128-wrota-warmii-i-mazur/polityka-spoleczna/aktualnosci/3772-konkurs-na-dofinansowanie-swietlic-dla-dzieciakow

Miliard dla młodych

Dobra wiadomość: Komisja Europejska zaproponowała wypłacenie państwom członkowskim 1 mld € zaliczki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych. Środki z Inicjatywy trafiają do tych regionów w ‪#‎UE‬, w których bezrobocie wśród młodych przekracza 25%.

Jeśli zielone światło dla propozycji KE dadzą Parlament Europejski i państwa członkowskie – do 10 polskich województw trafi ok. 75,7 mln € na walkę z bezrobociem młodzieży. smile emoticon

Kliknij po więcej informacji http://bit.ly/1zf9bPx.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach programu COSME

Zapewnienie udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE w obecnej perspektywie budżetowej to główny cel przedłożonej przez Ministerstwo Gospodarki uchwały o ustanowieniu  programu wieloletniego pn. „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.  Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 3 lutego 2015 r.

http://www.mg.gov.pl/node/22745

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczyna konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych.

Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu – w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (bud. A pok. 46)  w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad:
    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

http://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx